Incasso Keurmerk
Nederlands Incasso Garantie Keurmerk
NIG-Keurmerk

Het NIG-Keurmerk staat voor het rechtvaardig innen van openstaande posten conform de wettelijke richtlijnen. De richtlijnen zijn momenteel vastgelegd middels Rapport voorwerk II, in dit rapport is tevens een staffel opgenomen.

De formule die de incassokosten nu maakt: hoofdsom + rente = incassokosten

Hiervoor is tevens voor uw gemak een calculator ontwikkeld welke u op onze website kan raadplegen. Er wordt in deze berekening verschil gemaakt tussen 'BTW-plichtig' en 'Niet BTW-plichtig'

Over de incassokosten mag namelijk alleen BTW in rekening worden gebracht indien de schuldeiser niet BTW-plichtig is. Wanneer de schuldeiser wel BTW-plichtig is kan de aan het incassobureau verschuldigde BTW immers worden verrekend.

De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig:
  • onderwijsinstellingen
  • banken
  • verzekeringsmaatschappijen
  • medische beroepen

Wanneer voor de schuldeiser het lage BTW-tarief van 6% geldt, ( zoals bij waterbedrijven ) dan kan de schuldeiser de aan het incassobureau verschuldigde BTW ook verrekenen. Dus in het geval van schulden aan een waterbedrijf mag over de incassokosten geen BTW berekend worden

De incassobranche is momenteel vaak in het nieuws, dit heeft te maken met de in rekening gebrachte kosten, deze zijn namelijk vaak niet conform rapport voorwerk II.

Er zijn een aantal incasso-ondernemingen die boven Rapport voorwerk II nog meer kosten in rekening brengen.

Ze geven hier dan een standaard aparte kostenpost op zoals:

  • Informatiekosten

  • Dossierkosten

  • Registratiekosten

Het NIG-Keurmerk is het niet eens met deze gang van zaken en keurt deze werkwijze dan ook af.

NIGK leden kunnen deze kosten dan ook niet in rekening brengen, tenzij er duidelijk gemaakt kan worden, dat deze kosten volledig gerechtvaardigd zijn. De schuldenaar dient daarover dan ook duidelijk te worden ge´nformeerd, als dit niet vermeld wordt dan kan hij niet worden verplicht deze kosten te voldoen.

Meer over dit gevoelige onderwerp kunt u hier lezen.

Indien er een geschil is ontstaan tussen de schuldeiser en schuldenaar dan kan deze worden voorgelegd aan de geschillen commissie (Ook wel bekend als het NIGC) Hierover volgt spoedig meer informatie.

Klachtenprocedure

Een keurmerk heeft geen waarde als niet toegezien wordt op een correcte naleving van de richtlijnen. Het NIG-Keurmerk ziet dan ook toe op de naleving van de richtlijnen. Zie ook het daarvoor bestemde document "Kwaliteitsmanagement 2010" voor meer informatie.

Na ontvangst van een klacht wordt de ontvangstbevestiging aan beide partijen verzonden, waarop dan met de betreffende incasso-onderneming contact opgenomen wordt. Indien het om een lid van het NIGK gaat, wordt de klacht door het NIGC ( Nederlands Incasso Geschillen Commissie ) grondig nagetrokken. Als blijkt dat de klacht gegrond is, wordt het incassobureau uitgenodigd om een oplossing aan te dragen.

Bij herhaalde klachten kunnen tegen het incassobureau sancties getroffen worden. Die kunnen er zelfs toe leiden dat het lid uiteindelijk uit het NIGK gestoten wordt. Met deze werkwijze is het lidmaatschap van het NIGK een garantie voor de debiteur en diens opdrachtgevers dat de inningen door de leden zo correct mogelijk uitgevoerd worden.

Gerelateerde items: